KLACHTENPROCEDURE

Bent u niet helemaal tevreden over onze dienstverlening? Dat vinden wij vervelend om te horen. Ons hele team werkt hard om u de beste tandzorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden over ons bent. Informeert u ons alstublieft direct, zodat wij u een goede oplossing kunnen bieden. U bereikt ons op het nummer 043 3210206 (vraagt u naar de praktijkmanager) of u kunt uw klacht aan ons mailen via administratie@dedrietand.nl.

Als u niet tevreden bent over onze afhandeling van uw klacht, of wanneer u uw klacht liever niet met ons bespreekt, dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van tandartsen en de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). De klachtenafhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt u soms aan uw klacht per brief aan de NMT voor te leggen. Dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling, waarbij de Drietand is aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De NMT kan namelijk (1) een bemiddelende rol spelen of (2) overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak. Het voordeel van bemiddeling is dat er onder leiding van een deskundige bemiddelaar van de Bemiddelingsraad gezocht wordt naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Als de bemiddelingsoplossing wordt aanvaard, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en daarmee is het probleem opgelost. Als bemiddeling niet gewenst is, of als de bemiddeling niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kunt u de NMT vragen om een formele klachtenbehandeling. Deze wordt behandeld door de Centrale Klachtencommissie. U en de Drietand worden dan uitgenodigd voor een gesprek om uw klacht te bespreken. Beide partijen worden gevraagd om het gerezen probleem toe te lichten. Beide partijen worden enkele weken later schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitspraak. Deze kan, als daar aanleiding voor is, vergezeld gaan van een aanbeveling aan ons.

Aan de bemiddeling en de klachtenbehandeling zijn geen kosten verbonden.

PLANETENHOF 26A

6215 TW MAASTRICHT

TEL 043 321 02 06

FAX 043 325 64 75

INFO@DEDRIETAND.NL