TARIEVEN 2018

.Verdoving (A-codes
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 13,81
A15Oppervlakte verdoving€ 7,18
A20Behandeling onder algehele narcoseKostprijs
.Verdoving door middel van een roesje (B-codes)
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 27,63
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€ 27,63
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€ 35,22
.Consultatie en diagnostiek (C-codes)
C11Periodieke controle€ 21,00
C13Probleemgericht consult€ 21,00
C22Schriftelijke medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 21,00
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 99,46
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 27,63
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak€ 55,26
C80Mondzorg aan huis€ 16,58
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose€ 44,21
C85Weekendbehandeling€ 21,00
C86Avondbehandeling€ 21,00
C87Nachtbehandeling€ 21,00
.Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 21,00
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 38,68
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 30,39
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten€ 46,02
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 99,46
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 143,67
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 187,87
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 232,08
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 16,58
E31Snij-/ hoektand€ 110,51
E32Premolaar€ 154,72
E33Molaar€ 198,93
E34Aanbrengen retrograde vulling€ 22,10
E36Het trekken van een element met re-implantatie€ 77,36
E37Kijkoperatie€ 66,31
E40Directe pulpa-overkapping€ 27,63
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 11,05
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 22,10
E44Verwijderen spalk€ 5,53
E45Aanbrengen rubberdam€ 11,05
E51Verwijderen van kroon of brug€ 33,15
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 27,63
E53Verwijderen van wortelstift€ 38,68
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 27,63
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 27,63
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 38,68
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 27,63
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 44,21
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 77,36
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 49,73
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 41,44
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 44,21
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 44,21
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 55,26
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 27,63
E85Elektronische lengtebepaling€ 13,81
E86Gebruik operatiemicroscoop€ 74,60
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 55,26
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 44,21
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 16,58
E97Uitwendig bleken per kaak€ 69,07
E98Materiaal uitwendig blekenKostprijs
.kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)€ 138,14
G02Spieractiviteitsmeting en registratie€ 88,41
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling€ 60,78
G10Niet standaard beetregistratie€ 82,89
G11Scharnierasbepaling€ 82,89
G12Centrale relatiebepaling€ 77,36
G13Protrale/laterale bepalingen€ 55,26
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 497,32
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 27,63
G16Therapeutische positiebepaling€ 27,63
G20Beetregistratie intra-oraal€ 55,26
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 55,26
G61Instructie spieroefeningen€ 55.26
G62Occlusale spalk€ 149,19
G63Repositiespalk€ 221,03
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties€ 27,63
G65Indirect planmatig inslijpen€ 303,92
G66Biofeedbacktherapie€ 49,73
G67Behandeling triggerpoint€ 60,78
G69Opbeetplaat€ 60,78
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 276,29
G72Controlebezoek MRA€ 27,63
G73Reparatie MRA met afdruk€ 44,21
.Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)
H11Trekken tand of kies€ 41,44
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 30,94
H21Kosten hechtmateriaal€ 5,83
H26Hechten weke delen€ 60,78
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 66,31
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 49,79
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 33,15
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 66,31
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 88,41
H44Primaire antrumsluiting€ 60,78
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 55,26
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 16,58
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 77,36
H60Marsupialisatie€ 77,36
H65Primaire sluiting€ 149,19
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 77,36
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 149,19
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 104,99
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 176,82
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o€ 55,26
.Implantaten (J-codes)
J01Initieel onderzoek implantologie€ 61,27
J02Verlengd onderzoek implantologie€ 94,26
J03Proefopstelling€ 127,25
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 42,42
J06Vrijleggen foramen mentale€ 28,28
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruikKostprijs
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 18,85
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 226,22
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 141,39
J11Prepareren donorplaats€ 127,25
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 136,67
J13Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 65,98
J15Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 80,12
J16Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft€ 80,12
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 122,54
J18Ophoging bodem bijholte orthograad€ 56,55
J19Toeslag esthetische zone€ 61,27
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 215,38
J21Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond€ 77,29
J22Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond€ 108,40
J23Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)€ 70,69
J24Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond€ 23,56
J25Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond€ 42,42
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 155,53
J27Vervangen implantaat€ 215,38
J30Bindweefseltransplantaat, eerste€ 98,97
J31Volgende bindweefseltransplantaat€ 47,13
J32Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef€ 108,40
J33Kosten implantaat (techniek)€ 302,70
J40Twee magneten/drukknoppen€ 146,10
J41Elke volgende magneet, drukknop€ 32,99
J42Staaf tussen twee implantaten€ 193,23
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 61,27
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 23,56
J50Boven- en onder klikgebit€ 485,43
J51Onder-klikgebit€ 315,76
J52Boven-klikgebit€ 315,76
J53Omvorming klikgebit€ 94,26
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 122,54
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 141,39
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 164,95
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 80,12
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten€ 103,68
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten€ 127,25
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 51,84
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 84,83
J70Opvullen zonder staafdemontage€ 131,96
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 164,95
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 188,52
J73Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 212,08
J74Reparatie zonder staafdemontage€ 51,84
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 98,97
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 122,54
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 146,10
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€ 479,77
J97Overheadkosten implantaten€ 169,23
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 95,77
.Preventieve mondzorg (M-codes)
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief is per 5 min€ 12,39
M02Consult voor evaluatie van preventie, tarief is per 5 min€ 12,39
M03Gebitsreiniging, tarief is per 5 min€ 12,39
M05Beslijpen en/of fluorideren melkelement€ 24,87
M10Fluoridebehandeling, methode I€ 27,63
M20Fluoridebehandeling, methode II€ 22,10
M32Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 16,58
M61Mondbeschermer€ 24,87
.Kunstgebitten (P-codes)
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw€ 38,68
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw€ 82,89
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw€ 55,26
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw€ 82,89
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit€ 38,68
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk€ 16,58
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk€ 44,21
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 82,89
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 60,78
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 165,77
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 60,78
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 55,26
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 16,58
P21Volledig kunstgebit bovenkaak€ 165,77
P25Volledig kunstgebit onderkaak€ 221,03
P27Reoccluderen€ 55,26
P28Naregistratie en remounten€ 55,26
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 44,21
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 359,17
P31Wortelkap met stift€ 138,14
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls€ 82,89
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 55,26
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 226,55
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 309,44
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 27,63
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 33,15
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€ 60,78
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€ 82,8
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€ 13,81
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 27,63
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€ 27,63
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 33,15
P45Noodkunstgebit€ 110,51
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw€ 38,68
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw€ 82,89
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw€ 55,26
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw€ 82,89
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit€ 38,68
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk€ 16,58
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk€ 44,21
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€ 33,15
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit€ 27,63
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage€ 154,72
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk€ 44,21
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk€ 44,21
.Kronen en bruggen (R-codes)
R08Eenvlaks composiet inlay€ 66,31
R09Tweevlaks composiet inlay€ 127,09
R10Drievlaks composiet inlay€ 165,77
R11Eenvlaksinlay€ 99,46
R12Tweevlaksinlay€ 154,72
R13Drievlaksinlay€ 221,03
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 27,63
R24Kroon€ 243,13
R28Endokroon, indirect vervaardigd€ 66,31
R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening€ 55,26
R31Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal€ 55,26
R32Gegoten opbouw, indirecte methode€ 55,26
R33Gegoten opbouw, directe methode€ 110,51
R40Eerste brugtussendeel€ 165,77
R45Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 82,89
R46Brugverankering, per anker€ 55,26
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 138,14
R50Metalen fixatiekap met afdruk€ 27,63
R55Gipsslot met extra afdruk€ 27,63
R60Plakbrug zonder preparatie€ 110,51
R61Plakbrug met preparatie€ 165,77
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 38,68
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee€ 22,10
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 60,78
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 60,78
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal€ 33,15
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje€ 22,10
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 22,10
R75Opnieuw vastzetten plakbrug€ 55,26
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 27,63
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 27,63
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 66,31
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 110,51
R80Temporaire, eerste voorziening€ 27,63
R85Temporaire, volgende voorziening€ 11,05
R90Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.Kostprijs
.Tandvleesbehandelingen (T-codes)
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 146,43
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 160,25
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element€ 29,84
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element€ 22,10
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 85,65
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 99,46
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 44,21
T41Beperkt consult parodontale nazorg€ 58,02
T42Consult parodontale nazorg€ 83,99
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 111,62
T44Complex consult parodontale nazorg€ 148,64
T57Toepassing lokaal medicament€ 59,68
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus€ 146.43
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 160,25
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€ 179,59
T71Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)€ 276,29
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)€ 331,54
T73Directe post-operatieve zorg, kort€ 55,26
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid€ 148,64
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 143,67
T76Tuber- of retromolaarplastiek€ 69,07
T80Tandvleestransplantaat€ 118,80
T81Tuber- of retromolaarplastiek€ 96,70
T82Tandvleescorrectie, per element€ 52,49
T83Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 138,14
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel)€ 331,54
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element€ 110,51
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 179,59
T87Kroonverlenging per element€ 179,59
T88Kroonverlenging per sextant€ 331,54
T89Directe post-operatieve zorg, kort€ 55,26
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 148,64
T91Pocketregistratie€ 33,15
T92Parodontiumregistratie€ 66,31
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 38,68
T94Behandeling tandvleesabces€ 74,60
T95(Draad)Spalk€ 22,10
T96Uitgebreide Voedingsanalyse€ 55,26
.Uurtarieven (U-codes)Top
U02Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in een AWBZ-instelling
U03Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder
U05Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten€ 14,47
U10Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patienten
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP€ 180,95
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€ 12,59
U35Tijdtarief aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk in eenheden van vijf minuten.€ 14,47
.Vullingen (V-codes)
V11Eénvlaksvulling
V12Tweevlaksvulling
V13Drievlaksvulling
V14Kroon van plastisch materiaal
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€ 66,31
V20Etsen ten behoeve van composietvulling
V21Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling
V30Sealen eerste element€ 24,87
V35Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting€ 13,81
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament€ 5,53
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 11,05
V60Indirecte pulpa-overkapping
V70Parapulpaire stift€ 11,05
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 23,21
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 37,02
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 48,07
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 67,41
V80Wortelkanaalstift€ 19,34
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 34,26
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 48,07
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 59,13
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 78,47
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 8,29
V91Eénvlaksvulling composiet€ 44,21
V92Tweevlaksvulling composiet€ 58,02
V93Drievlaksvulling composiet€ 69,07
V94Meervlaksvulling composiet€ 88,41
.Maken en/of beoordelen foto’s (X-codes)
X10Kleine rontgenfoto€ 15,47
X21Kaakoverzichtsfoto€ 66,31
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 66,31
X24Schedelfoto€ 29,84
X25Maken meerdimensionale kaakfoto€ 132,62
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 55,26

 

PLANETENHOF 26A

6215 TW MAASTRICHT

TEL 043 321 02 06

FAX 043 325 64 75

INFO@DEDRIETAND.NL